Kierownik budowy

Kierownik_budowy_.jpgObowiązek objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę o odpowiednich uprawnieniach do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w wystarczającym zakresie i specjalności, spoczywa na inwestorze (art. 18 ust. 1 PB, art. 41 ust. 1 PB). To więc od inwestora zależy komu tą funkcję powierzy. Zasadniczą jednak kwestią jest sprawa zakresu jego odpowiedzialności co do prawidłowości i jakości przeprowadzonych prac.

Zgodnie z Art. 22. Ustawy o Prawie Budowlanym do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

- protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

- zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów spełniających określone polskim prawem wymagania;

- wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

- zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

- zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi odpowiednich oświadczeń związanych z zakończeniem prac budowlanych.

 

Są to więc jak widać podstawowe czynności dotyczące raczej sprawowania pieczy nad bezpieczeństwem i zgodnością prowadzenia budowy z projektem oraz wydanym pozwoleniem na budowę. Trudno więc oczekiwać od kierownika budowy aby ten w ramach określonych ustawą obowiązków odpowiadał za cieknący dach, nieszczelne okna czy sypiący się tynk. Analizując tekst ustawy myślę, że podobnie jest w przypadku kominów. Kierownik budowy raczej nie będzie sprawdzał czy stożek jest właściwie osadzony oraz czy murarze użyli właściwego kitu do klejenia wkładu ceramicznego. Podstawowe, rodzące się w takim momencie pytanie zabrzmi – kto w takim razie odpowiada za jakość przeprowadzonych prac ?

Po pierwsze wykonawca robót budowlanych, z którym warto mieć umowę. Nie musi ona być nie wiadomo jak skomplikowana i opatrzona najdziwniejszymi klauzulami. Zawierać za to powinna informacje takie jak

  • komu zlecamy wykonanie prac,

  • jaki jest zakres zleconych robót,

  • kto odpowiada za zakup materiałów budowlanych,

  • termin rozpoczęcia i zakończenia robót,

  • wynagrodzenie wykonawcy,

  • ewentualne kary umowne za nieterminową realizację zlecenia.

Bardzo ważne jest aby umowa taka zawarta została w formie pisemnej. Dochodzenie jakichkolwiek racji przed sądem w przypadku umowy ustnej jest niezwykle utrudnione, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe.

Kolejną osobą, która może odpowiadać za jakość prowadzonych robót budowlanych jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Jego osoba jest powszechnie mylona z instytucją kierownika budowy. Tymczasem Ustawa mówi wyraźnie : „Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne. „ Zgodnie z jej dalszymi zapisami to do obowiązków inspektora należy sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów dopuszczonych przez polskie prawo. W przypadku niemożliwości sprawowania samodzielnej kontroli nad poczynaniami budowlańców z powodu braku czasu lub wiedzy to właśnie zatrudnienie inspektora nadzoru ma być odpowiedzią na nasze obawy i troski. Skądinąd jednak wiem, że na naszych, polskich budowach dochodzi do tego niezwykle rzadko. Sam jestem niechlubnym przypadkiem niestety potwierdzającym regułę. Dzisiaj , bogatszy o doświadczenia sprzed lat, przekonany jestem, że w przypadku ponownego uwikłania się w budowę domu na pewno pierwszą osobą której bym szukał byłby właśnie taki inspektor, a dopiero w dalszej kolejności firma wykonawcza. No cóż, Polak mądry po szkodzie, a jak wiemy szkody kosztują. Jak zwykle niestety wiele więcej niż zatrudnienie takiego inspektora. Gdzie więc takich ludzi szukać? Ja zacząłbym o przeszukiwania informacji w internecie. Bardzo szybko przekonać się można, że ludzi oferujących usługi nadzoru inwestorskiego nie brakuje. Gdybym natomiast miał zamiar budować się w Koszalinie na pewno skontaktowałbym się w tej sprawie z Panem Tomaszem.

Jak to w mojej profesji bywa, to on jednak skontaktował się ze mną pierwszy. Prowadząc nadzór inwestorski nad budową osiedla domków jednorodzinnych zgłosił nam problem do zaopiniowania :

Witam,
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam zdjęcia niewłaściwie wykonanych kominów przez Wykonawcę. Inwestycja dot. budowy domów szeregowych w Koszalinie. Dokonując kontroli prac Wykonawcy spostrzegłem następujące nieprawidłowości:
Komin z przewodem dymowym i wentylacyjnym:
1) brak pustaków powyżej płyty wspornikowej (sam wkład ceramiczny obmurowany cegłą klinkierową)
2) nieprawidłowy montaż stożka komina - brak szczeliny wentylacyjnej pod stożkiem komina ("zalepiona" masą bitumiczną)
3) cegły czapki kominowej dotykające ceramiki (cegła środkowa dodatkowo nie podparta-wspornik)
4) ze względu iż cegły czapki kominowej docięte na styk z ceramiką - brakuje kołnierza uszczelniającego i nie ma tym samym kontynuacji pustki wentylacyjnej wokół rury ceramicznej
5) brak przegrody pomiędzy kanałem wentylacyjnym a kanałem z rurą ceramiczną powyżej płyty wspornikowej
6) wypływająca i spadająca zaprawa z murowania cegły zaślepiła/zmniejszyła światło pustki powietrznej wokół rury ceramicznej
7) nie oczyszczone łączenia rury ceramicznej z nadmiaru wypływającego kitu kwasoodpornego.
Komin z przewodem spalinowym i wentylacyjnym:
1) brak pustaków powyżej płyty wspornikowej (sam wkład ceramiczny obmurowany cegłą klinkierową)
2) przegroda pomiędzy kanałem wentylacyjnym a kanałem spalinowym dotyka ceramiki
3) przegroda pomiędzy kanałem wentylacyjnym a spalinowym ze względu na swą szerokość (szersza niż przegroda pustaka) zawęża światło kanałów
4) wypływająca i spadająca zaprawa z murowania cegły zaślepiła/zmniejszyła światło pustki powietrznej wokół rury ceramicznej
5) nie oczyszczone łączenia rury ceramicznej z nadmiaru wypływającego kitu kwasoodpornego
Proszę o wystawienie opinii, podaniu konsekwencji tak wykonanych prac (zagrożenia, gwarancja producenta)
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Tomasz

Przyznam szczerze, że to pierwszy raz w mojej karierze kiedy uwagi dotyczące nieprawidłowości przeprowadzonego montażu zgłosił inspektor nadzoru. Moje zadowolenie w tej sytuacji dopełnia fakt, że ten człowiek naprawdę wie o czym pisze. Szczegółowo wymienił wszystkie błędy popełnione podczas montażu tych kominów. A dokładne i dobrze wykonane zdjęcia uzupełniły całość dokumentacji przedłożonej do zaopiniowania.

I tak po kolei. Na pierwszych dwóch zdjęciach wyraźnie widać że od poziomu płyty wspornikowej zrezygnowano z obudowy kominowej, którą zastąpiono cegłą klinkierową:

dymowywent1_Kopiowanie.JPG

spalinowywent5_Kopiowanie.JPG

Następną sprawą jest oczywiste, zgodne z opisem Pana Tomasza, złe wykonanie zakończenia komina :

dymowywent2_Kopiowanie.JPG

Dalej kwestia styku wkładu ceramicznego z cegłą :

dymowywent3_Kopiowanie.JPG

I na koniec rzecz totalnie karygodna. A więc połączenie kanału wentylacyjnego z kanałem spalinowym. Murarze z jakiś względów postanowili nie kontynuować przegrody zawartej pomiędzy tymi kanałami. Sytuacja absolutnie niedopuszczalna :

 dymowywent4_Kopiowanie.JPG

W przypadku tak przygotowanego opisu i zdjęć, wykonanie protokołu to czysta przyjemność. Pan Tomasz otrzymał naszą opinię niemalże natychmiast. Stwierdził, że mając dokument od nas, sam dalej poradzi sobie z problemem. Jeżeli jednak pojawiłyby się jakieś inne, dodatkowe okoliczności wtedy ponownie zwróci się o pomoc. Tymczasem jednak do tej pory ani widu ani słychu. Sądzę więc, że wszystko poszło po jego myśli. Można by rzecz na koniec - takich ludzi nam trzeba Panie Premierze. :)

 

 


Komentarze:

Napisany przez Michałk dnia
Świetny wpis. Ostatnio właśnie skorzystałem z usług biura projektowego: http://hs-projekt.pl które oferowało kierownika budowy i nie za bardzo wiedziałem o co chodzi :) Oczywiście rozmowa ze specjalistami z biura wszystko wyjaśniła.
Napisany przez anahavu dnia
http://dapoxetine-onlinepriligy.net/ - dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor ventolinsalbutamol-buy.org.ankor http://ventolinsalbutamolbuy.org/
Napisany przez iquamoxeyiv dnia
http://dapoxetine-onlinepriligy.net/ - dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor ventolinsalbutamol-buy.org.ankor http://ventolinsalbutamolbuy.org/
Napisany przez aaikuze dnia
http://dapoxetine-onlinepriligy.net/ - dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor ventolinsalbutamol-buy.org.ankor http://ventolinsalbutamolbuy.org/
Napisany przez aasavijea dnia
http://dapoxetine-onlinepriligy.net/ - dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor ventolinsalbutamol-buy.org.ankor http://ventolinsalbutamolbuy.org/
Napisany przez okatewucelamu dnia
http://dapoxetine-onlinepriligy.net/ - dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor ventolinsalbutamol-buy.org.ankor http://ventolinsalbutamolbuy.org/
Napisany przez olozipaleneq dnia
http://dapoxetine-onlinepriligy.net/ - dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor ventolinsalbutamol-buy.org.ankor http://ventolinsalbutamolbuy.org/
Napisany przez uhuroraawa dnia
http://dapoxetine-onlinepriligy.net/ - dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor ventolinsalbutamol-buy.org.ankor http://ventolinsalbutamolbuy.org/
Napisany przez ugaoxisime dnia
http://dapoxetine-onlinepriligy.net/ - dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor ventolinsalbutamol-buy.org.ankor http://ventolinsalbutamolbuy.org/
Napisany przez oiouceaxo dnia
http://dapoxetine-onlinepriligy.net/ - dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor ventolinsalbutamol-buy.org.ankor http://ventolinsalbutamolbuy.org/
Napisany przez umijarugu dnia
http://without-prescription-buyretin-a.net/ - without-prescription-buyretin-a.net.ankor doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
Napisany przez ulpiguaa dnia
http://without-prescription-buyretin-a.net/ - without-prescription-buyretin-a.net.ankor doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
Napisany przez uzucuixuod dnia
http://without-prescription-buyretin-a.net/ - without-prescription-buyretin-a.net.ankor doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
Napisany przez iluvavuriqizi dnia
http://without-prescription-buyretin-a.net/ - without-prescription-buyretin-a.net.ankor doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
Napisany przez ogevegej dnia
http://without-prescription-buyretin-a.net/ - without-prescription-buyretin-a.net.ankor doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
Napisany przez amihudotwarox dnia
http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor cheapest-priceventolinonline.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Napisany przez uopeveqxa dnia
http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor cheapest-priceventolinonline.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Napisany przez igivuqeze dnia
http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor cheapest-priceventolinonline.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Napisany przez ewosuyetof dnia
http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor cheapest-priceventolinonline.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Napisany przez moqinfavaeh dnia
http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor cheapest-priceventolinonline.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Napisany przez ipayotfiviq dnia
http://levitrageneric-cheapest-price.net/ - levitrageneric-cheapest-price.net.ankor cheapest-priceventolinonline.net.ankor http://levitra-online-cheap.net/
Napisany przez onadokedo dnia
http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor buyventolin-online.mobi.ankor http://buylevitrageneric.mobi/
Napisany przez egitodep dnia
http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor buyventolin-online.mobi.ankor http://buylevitrageneric.mobi/
Napisany przez atevetaqutusg dnia
http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor buyventolin-online.mobi.ankor http://buylevitrageneric.mobi/
Napisany przez fivakivax dnia
http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor buyventolin-online.mobi.ankor http://buylevitrageneric.mobi/
Napisany przez ohinexahivopo dnia
http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor buyventolin-online.mobi.ankor http://buylevitrageneric.mobi/
Napisany przez iunemokuvis dnia
http://price-of-levitra-20mg.mobi/ - price-of-levitra-20mg.mobi.ankor buyventolin-online.mobi.ankor http://buylevitrageneric.mobi/
Napisany przez ofukigoja dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez osaderemide dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez ifiikeg dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez epiheubogopa dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez eruuqoixo dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez ujuvtub dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez alegamea dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez akoliqaz dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez agiqoqu dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez ejasofebaw dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez aborujo dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez aatiteh dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez qenezaz dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez azmogzioqorec dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez usaikuay dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez unusubohurie dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez enifwobosue dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez ogakirexe dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez bicyoniizi dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez iyewiqug dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez udotepakha dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez eadijelok dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez umikado dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez otabedenoxiy dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez odaufazoge dnia
http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.online.ankor http://buy-amoxicillin-amoxil.online/
Napisany przez kamagra chew tablets - 100 mg dnia
kamagra direct
kamagra 100mg oral jelly price in egypt
the sleep store kamagra
kamagra oral jelly 100mg sildenafil citrate
kamagra 100mg oral jelly wirkung bei frauen
http://kamagradxt.com/
kamagra rendeles budapest

< powrót

© brata.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: strony internetowe słupsk